УМОВИ СПІВРОБІТНИЦТВА

Постачання товару здійснюється за заявками Покупця за цінами, визначеними відповідно до прайс-листа ТОВ «УНТК», що є чинним на момент замовлення. Заявки можуть направлятися Покупцем з використанням будь-якого узгодженого Сторонами способу зв’язку. Заявки повинні містити інформацію щодо найменування, асортименту та кількості товару, що замовляється.

Вартість та умови оплати

Покупець зобов’язується оплачувати повну вартість (у розмірі 100%) Товару (в тому числі ПДВ), що зазначена у рахунках-фактурах на кожну окрему партію Товару (у видаткових накладних та/або в актах прийняття-передання).Платіжні документи оформляються відповідно до умов чинного законодавства України з дотриманням всіх вимог, що зазвичай ставляться до змісту і форми таких документів.
Право власності на товар переходить до покупця з моменту постачання Товару, що зазначений у накладних документах на продукт (у видаткових накладних та/або в актах прийняття-передання). Датою оплати вважається дата зарахування грошових коштів банківською установою на банківський рахунок Постачальника.
У разі безпідставної відмови з боку Покупця у прийнятті Товару (частково або партії Товару в цілому), Покупець зобов’язується оплатити Постачальнику штраф у розмірі 5% від вартості неприйнятого Товару (партії Товару), а також компенсувати всі витрати і збитки, що виникли в зв’язку з цим.
Відмова від прийняття Товару (партії Товару) з боку Покупця можлива, коли факт невідповідності якості Товару підтверджено актом відбору проб і актом незалежної акредитованої лабораторії про невідповідність якості такого товару.
Вартість постачання товару фіксується в гривні у накладній і включає в себе також транспортні витрати до пункту призначення (при доставці товару Покупцеві), митні витрати, податки і збори, що сплачуються на території України. Розрахунки за постачання товару/партії товару виконуються в гривні на розрахунковий рахунок ТОВ «УНТК». Обов’язок Покупця щодо оплати товару вважається виконаним з моменту надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «УНТК» у повному обсязі. Сторони узгоджують, що Постачальник зобов’язується вчасно відвантажити Покупцеві партію Товару, а Покупець зобов’язується його прийняти. У разі постачання Товару (партії Товару) на умовах EXW, ПОКУПЕЦЬ зобов’язаний прийняти в своє розпорядження продукт (партію Товару) в термін не пізніше ніж через 3 (три) робочих дня з дати зарахування грошових коштів на банківський рахунок Постачальника. В разі порушення Покупцем цього терміну з будь-яких причин, Постачальник має право повернути кошти Покупцеві, що отримані за такий продукт (партію Товару) протягом 2 (двох) робочих днів з дати порушення вищевказаного терміну.

Умови постачання

Товар постачається узгодженими партіями. Постачання Товару підтверджується накладними документами на продукт (видатковими накладними та/або актами прийняття-передання, товарно-транспортними накладними), що підписані представниками обох Сторін. Постачання Товару здійснюється відповідно до умов Договору, укладеного між покупцем і ТОВ «УНТК».
Постачання Товару здійснюється протягом 3 (трьох) робочих днів з дати узгодження замовлення Покупця.
Найменування, асортимент і кількість товару, вказаного в рахунку, можуть бути змінені тільки після додаткових погоджень сторонами. Спосіб постачання визначається за погодженням сторін при оформленні рахунку. При отриманні товару підписати накладну та/або акт виконаних сервісних послуг може лише особа, яка уповноважена на це на підставі Статуту або за дорученням. При цьому в товарних накладних обов’язково зазначаються посада та розшифрування підпису одержувача, реквізити довіреності, оригінал якої передається представнику нашої Компанії або водієві транспортної Компанії разом з накладною.
Товар вважається таким, що переданий Постачальником і прийнятий Покупцем за якістю відповідно до технічних умов та інших нормативно-технічних актів (паспорт, сертифікат заводу-виробника), за кількістю згідно з товарно-транспортних або накладних документів (накладна та/або акт прийняття-передання), відповідно до обраного базисом постачання товару.
Покупець проводить приймання Товару за кількістю та якістю відповідно до умов Інструкції про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпущення та обліку нафти та нафтопродуктів на підприємствах і в організаціях України № 281/171/578/155, затвердженої наказом Міністерства палива та енергетики України, Міністерства економіки України, Міністерства транспорту та зв’язку України, Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 20.05.2008 р.
Проведення приймання Товару за кількістю з ініціативи Покупця може здійснюватися за участю експерта регіональної Торгово-промислової палати (надалі – «ТПП») зі складанням відповідного акту.
Покупець має право пред’явити претензію до якості поставленого Товару тільки у тому випадку, коли факт невідповідності якості Товару підтверджений актом відбору проб і актом незалежної акредитованої лабораторії про невідповідність якості товару.
Моментом постачання товару, а також моментом переходу права власності на товар і ризиків випадкового пошкодження товару вважатиметься момент передачі товару у розпорядження Покупця або перевізника Покупця, що має підтверджуватися відповідним підписом уповноваженого представника Покупця, зробленим на транспортній накладній та/або товарній накладній.
Загальна ціна цього Договору визначається кількістю отриманого та сплаченого Товару Покупцем протягом всього терміну дії Договору. Вартість кожної окремої партії Товару визначається Постачальником у рахунках-фактурах та накладних документах.


Дізнатись вартість палива
Заповніть форму і наші менеджери звʼяжуться з вами в найближчий час
Оберіть тип
  • А-92
  • А-95
  • Дизпаливо
  • СПБТ
* error
* error
* error
* error
* e-mail введено не вірно